Alle priser er inkl. moms

Alle priser er inkl. moms

Danmarks billigste udlejning Altid god kundeservice Vi transporterer gerne

Handelsbetingelser

1. Det lejede produkt afregnes inden det forlades af materiel-udlejning samt depositum. hvis forlængelse af leje ved produktet forekommer, skal der afregnes for ny dato, hvis andet ikke er aftalt med udlejer

2. Det påhviler lejer, at returnere det lejede materiale, i samme stand som ved lejens start

3. I tilfælde af, der mangler dele, eller det returnerede er beskadiget, er det på lejerens bekostning. Der vil blive opkrævet og faktureret til gældende dagspriser for det beskadiget eller manglende.

4. Det gøres opmærksom på, at det kræver stilladsbevis for at opsætte stillads. Se evt. www.jumbo.as for korrekt opsætning. Det er alene lejerens ansvar at stilladset er korrekt opsat og monteret.

5. Trailere må kun anvendes til transport af lejet materiel. I tilfælde af traileren er anvendt til anden formål, må der påregnes et serviceeftersyn hos autoriseret trailerforhandler, for gennemgang og evt. reparation. Dette beløb bliver faktureret til lejer.

6. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, bor og mejsler, diamantklinger, segmenter m.m. Der vil stå i de enkelte produkter, hvad enkelte forbrugsomkostning er til produktet

7. Det lejede materiel leveres af materiel-udlejning i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.

8. Det er altid lejers ansvar og pligt at bruge det lejede på forsvarlig og lovmæssig vis. Det lejede må kun anvendes af lejer, og ikke udlånes eller overdrages til 3. mand uden det er aftalt med udlejer. 

9. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af os eller afleveret retur på vores plads samt under hele lejemålet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres af materiel-udlejning eller anvist værksted.

10. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

11. Materiel-udlejning er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder i lejrens besiddelse.

12. Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder i lejerens besiddelse af det lejet produkt

13.  Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette

14. Alle priser angivet som Inkl. Moms på hjemmesiden

15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.